Sıklıkla Sorulan Sorular

Telefonda İngilizce; hiç İngilizce bilmeyenler için de sıfırdan başlayabilecekleri şekilde oluşturulmuştur. Sorun yok…
Elbette, hemen seviye belirleme sınavımıza katılın ve nereden başlamanız gerektiğini görelim. Seviyenize en uygun dersleri belirleyelim.
Derslerimiz için mekan ve zaman sınırlaması yok. Evinizde kahvenizi yudumlarken yada ofisinizde bir taraftan çalışırken diğer taraftan derslere katılabilirsiniz.
Dersler, katılımcıların birebir derse iştiraki ile gerçekleşecektir. Telefonda İngilizce’ de eğitmen ve katılımcılar ilk dersten itibaren İngilizce konuşurlar.
Gelmenize gerek yok. Sitemize bir not bırakmanız yeterli.
Bir kişiden yabancı dili kullanarak gerçekleştirmesi beklenen tüm beceriler, eğitim müfredatımızda yer almaktadır. Ayrıca bu beceriler, tamamen konuşma ve kelime öğrenme yoluyla geliştirilmektedir. Konuşulan ve tartışılan konular, günlük hayatta, akademik ve mesleki hayatta kişilerin karşılaştığı ve ihtiyaç duydukları konulardan, ilgi çekici, güncel ve eğlenceli tartışmalardan oluşmaktadır.
Telefonda İngilzce’ nin önemli amaçlarından biri, kişileri dünyanın her yerinde ve tüm insanlarla rahata İngilizce iletişim kuracak düzeye getirmektir. Bu yüzden eğitimlerimiz dünyada en yaygın olarak kullanılan ve evrensel hale gelmiş olan Amerikan ve İngiliz İngilizcesi aksanı ile verilmektedir.
Eğitmenlerimiz İngiliz ve Amerikan olup; tüm eğitmenlerimiz İngilizce öğretmenliği ile ilgili alanlardan mezun, tecrübeli, iletişim becerileri güçlü, dinamik ve güncel konulara-gelişmelere hakimdirler.
Uluslar arası sınavlarla paralellik göstermektedir. İleri seviye eğitimlerimizi bitiren katılımcılar, TOEFL ve IELTS gibi sınavlara hazırlanabilirler. Bu sınavların özellikle konuşma ve yazma bölümlerinde başarı düzeyi yüksektir.
Bir bireyin dili zorlanmadan ve akıcı bir biçimde kullanabileceği seviye, B seviyeleridir. Hayatın her alanında ve her konuda zorlanmadan İngilizce konuşmak isteyenlerin, B seviyesi (B1-B2) eğitimlerimize katılmaları gerekmektedir.
Telefonda İngilizce eğitimleri, kişilerin düzenli katılımı doğrultusunda üst düzey gelişim sağlayan ve konuşma becerilerini gözle görülür biçimde ilerleten bir eğitimdir. Bu yüzden eğitim tekrarı bulunmamakla birlikte, isteyen katılımcılar aynı seviyedeki eğitimlere tekrar kayıt yaptırabilirler.
Telefonda İngilizce eğitimleri, özellikle ilk seviyelerdeki katılımcılara İngilizce’nin gramerini de öğretirken, bunu konuşma ve karşılıklı iletişim yoluyla öğretmekte ve geliştirmektedir. Katılımcılar yeni bir gramer yapısı öğrenirken, bunu tıpkı ana dil edinimindeki gibi taklit ve gözlemleme yoluyla öğrenirler. Bu yapıların alıştırmaları da klasikleşmiş boşluk doldurma vb. alıştırmalarla değil, karşılıklı konuşma ve soru-cevap şeklinde yapılmaktadır.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language, Türkçe: Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı), standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite başvuruculardan bu sınavı ister. Dünyanın çoğu ülkesinde yılda birkaç kere verilen bu sınavı ABD'de Educational Testing Services şirketi düzenler. Nerede yapıldığına bağlı olarak sınav, aşağıdaki üç biçimden birinde olabilir: Bilgisayarlı test (TOEFL® CBT), dört bölümden oluşur. Bu bölümler okuduğunu anlama, gramer bilgisi, dinlediğini anlama ve yazma yeteneklerini değerlendirir. Dinleme ve gramer bilgisi bölümlerindeki soruların güçlüğü, verilen cevapların doğruluğuna bağlı olarak bilgisayar tarafından sınav boyunca ayarlanır. İnternet üzerinde test uygulamasının başlaması ile bilgisayarlı test uygulaması sona ermiştir. Yazılı test (TOEFL® PBT), İnternet üzerinden testin verilemediği sınav merkezlerinde ya da İnternet üzerinden testi tercih etmeyenlere seçenek sağlamak amacıyla verilir. Bu test de bilgisayarlı testin sınadığı alanları sınar, ama bilgisayarlı testten daha çok sayıda soru içerir ve yazılı kısmın puanı test kısmından ayrı değerlendirilir. İnternet üzerinden test (TOEFL® iBT), 2006 yılından beri uygulanmaktadır. Bu sınav biçiminde dil bilgisi bölümü kaldırılmış; ama yeni olarak bir konuşma yeteneği bölümü eklenmiştir. Dört bölümden oluşur: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma.
IELTS (International English Language Testing System, Türkçe: Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi), İngilizce dil seviyesi belirleme için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi Yabancılar için İngilizce Sınav Merkezi, British Council ve IDP Education tarafından düzenlenmektedir. Sınav iki türde yapılmaktadır: akademik ve genel amaçlı. Akademik sınav İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya mesleklerini icra etmek isteyenler için gereklidir. Genel amaçlı sınav ise akademik olmayan çalışma, staj veya göçmenlik başvuruları için gereklidir. IELTS Avustralya, İngiltere, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’daki akademik kurumların neredeyse tamamı tarafından kabul edilirken ABD’de çoğu kurum tarafından onaylanmaktadır. Sınav Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapanlar için zorunludur. Sınavda başarısız olma durumu yoktur. Sınav sonucu 1 (bilgisi yok) ile 9 (uzman) arasında değişen seviye belirleme üzerine kurulmuştur. Üzerinden iki yıl geçmiş olan sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır. IELTS yüksek eğitim ve göçmenlik başvurusu için dünyadaki en popüler sınavdır.